Presse

Pressehenvendelser kontakt

Cowbell Music
E-mail: info(at)cowbellmusic.dk
Kontor: 7026 0807

__________________________________________

Reflex artikel

Download artiklen “Musik må der til – også for de andre fags bedste” fra Reflex – Magasin for undervisere i grundskolen

__________________________________________

Gaffa

Læseværdig, men også ujævn bog om musikken som fænomen.

Benjamin Koppel er jazzsaxofonist og -komponist, men – viser det sig – også en glimrende fortæller. Casper Rongsted, hans medforfatter på Ud af musikken (en titel som helt åbenlyst refererer til Peter Bastians Ind i musikken fra 1987), er ifølge bogens omslag “ekspert i formidling, læring og motivation” – men han er i realiteten knap så god en fortæller. Tilsammen har de to ikke desto mindre skrevet en læseværdig, men altså også ujævn bog på baggrund af førstnævntes praktiske erfaringer med musik og sidstnævntes “analytiske viden” om selvsamme.

At bogen fremstår ujævn hænger sammen med, at “saxofonisten” formidlingsmæssigt er stærkere end “eksperten”. At “saxofonisten” simpelthen har mere på spil, er mere engageret og har en egentlig praktisk erfaring at berette ud fra. Koppel er helt åbenlyst en, der har tænkt over sin egen musik og over musikken som fænomen. De afsnit i bogen, som han har skrevet, emmer derfor også af kærlighed til musikken, hvor Rongsteds afsnit emmer af trivialitet.

Bogen er læseværdig. Men primært fordi, Koppel forsøger at sætte ord på den magi, musikken rummer. Da dét – lang hen ad vejen – lykkes ham, er bogen i sidste ende læseværdig.

Læs anmeldelsen

__________________________________________

Berlingske 

Berlingskes musikredaktion har udvalgt årets 10 bedste klassiske udgivelser, hvoraf “Ud af Musikken” er iblandt.

Benjamin Koppel og Casper Rongsted: »Ud af musikken« (255 sider plus CD på Gyldendal Business)

Samarbejdet mellem den klodekendte musiker og konsulenten er det rene guld: En medrivende forening af jazz og klassisk, af erindringer og erkendelser, af suveræn sansning og dannet sprogbrug – og et enestående eksempel på dannelse uden snobberi. Noget af det bedste om musik på dansk i et tiår.

Læs anmeldelsen

__________________________________________

Lektørudtagelse 

Lektørudtagelse (11/42) 2 896 381 5 (V)
Ud af musikken (tekst + musikoptagelse, cd) – Gyldendal Business. 255 sider. – DK 78.01

Anvendelse/målgruppe/niveau
Inspirerende bog for alle musikinteresserede. Jeg forestiller mig bogen brugt i forskellige undervisningssituationer. Til en større musikopgave fra og med gymnasieniveau.

Beskrivelse
Hvad sker der, når en musiker opvokser med musikken som altoverskyggende omdrejningspunkt møder en ekspert i formidling, læring og motivation? Ja, udover et venskab, er resultatet en inspirerede og tankevækkende bog om musik. Benjamin Koppel (f. 1974), saxofonist og komponist og pladeselskabsdirektør fatter tastaturet sammen med Casper Rongsted (f. 1968), uddannet lærer, foredragsholder, coach og konsulent. “Musikken påvirker vores dannelse og skaber grundlaget for de liv, vi gerne vil leve, både privat og professionelt” står der bl.a. i bogen. 10 kapitler, hvor de 2 forfattere hele vejen skiftes til at reflektere og skrive. Koppels afsnit markeres selvfølgelig af en sax, mens Rongsted tager over med en megafon. Benjamin Koppel gør sig personlige anekdotiske musikalske overvejelser, mens Ronsted med sin viden om psykologi reflekterer over musik som inspiration for faglig og personlig dannelse. Et nyttigt appendiks leverer viden om centrale personer og begreber i bogen, fx om “Hansens Værtshus” et “legendarisk” spillested i Odense. Med bogen følger en cd med 10 jazz-numre med Koppel selv i front, et for hvert kapitel.

Sammenligning
En anden bog om musikken som motivationsfaktor for livet er fx Ind i musikken af Peter Bastian.

Samlet konklusion
Fascinerende og yderst velskrevet bog om musikkens magi med læsere på alle biblioteker.

Af Carsten Gûllich-Nørby 

Hent udtalelsen

__________________________________________

Arnold Busck 

Anmeldelse i Bogmagasinet fra Arnold Busck (side 45). Læs anmeldelsen

__________________________________________

Politiken 

Anmeldelse i Politiken den 5 november (Ikke tilgængelig online)

__________________________________________

Bogvægten 

Jazz is a universal language foreign to everybody

I ti kapitler forklarer Koppel og Rongsted musik med tyngde på blandt andet kreativitet, performance og musikalitet. Trods de gode intentioner – og de er gode og af den slags der lægger vægt på kunsten at lytte, på musikkens betydning for indlæring og hukommelse og på formidling af musikglæde – så er det langt fra en bog, der gør musikken let tilgængelig. Læst samtidigt med at man lytter til den medfølgende CD med ti af Koppels værker, kan man dog få et vist udbytte og måske endda forbedre sin lytteevne.

Koppel skriver ud fra sin baggrund som musiker og komponist opvokset i en musikerfamilie, og Rongsted supplerer med de kolde fakta om, hvad lytning egentligt er, hvad der sker i hjernen, hvordan man træner sin kreativitet, og hvordan man ændrer sine værdier

Som nævnt er ikke alt stoffet hurtigt tilegnet, og den flittige omgang med referencer fra jazz-verdenen virker ikke ligefrem som nøglen til inklusion af alle læsere, ligesom musikken er krævende – som Koppels kone siger om et andet af hans værker: …hvem er så de to, du forventer skal købe den plade? Til gengæld er der relativt lette anvisninger på hvordan man for eksempel kan lære at improvisere begyndende med en improvisation over Se den lille kattekilling.

Der er også en kritik af ’for let’ musik, der negligerer den ifølge forfatterne nødvendige balance mellem underholdning og udfordring, som musikken skal præstere, en præmis der efterleves i alle numrene på CD’en og eksemplificeres i det næstsidste kapitel/nummer: How To Explain Socialism To A Cat.

Læs artiklen

__________________________________________

Kulturkongen.dk

Kan opleves i bogform

Hvad får man ud af at lytte til musik? Svaret er dannelse, personlig og følelsesmæssig udvikling, og at man bliver et bedre menneske – hvis man spørger Benjamin Koppel, jazzmusiker mm., og Casper Rongsted, coach og underviser mm. Benjamin fortæller sin unikke historie om at vokse op med musik omkring sig, fra han var barn (og faldt i søvn bag sin far Anders Koppels hammondorgel på Bazars turneer) til voksenlivet som jazzmusiker. Benjamin øser af sine erfaringer med at lære, præstere og kreere i musikkens verden, mens Casper viser, hvordan disse værdifulde redskaber og teknikker kan bruges til at skabe kreativitet og motivation i sit liv.

Læs artiklen

__________________________________________

Information 

Denne bogs titel, Ud af musikken, vil gerne have os til at tro, at den er et supplement til Peter Bastians 1987-bestseller, Ind i musikken, dens undertitel, »Sådan forklarer man musik for en kat«, at den kan forstås af enhver, og dens udgiver, Gyldendal Business, at den kan have en særlig værdi for mennesker ansat i erhvervslivet.

Intet af det er rigtigt sandt. Den når ikke samme indsigtsniveau i spillet mellem musik og bevidsthed, som Bastian – og senere Karl Aage Rasmussen med sine bøger – har nået. Ingen kat vil forstå et ord af den, men en del læsere af menneskeslægt vil også hoppe af. Desuden er det tvivlsomt, om den kan bruges som managementredskab.

Musikeren Benjamin Koppel og psykologen Casper Rongsted forsøger sammen, men hver for sig – der er ingen andre fælles afsnit end forordet – at indkredse, hvad man kan »få ud af musik«. I afsnit om improvisation, komposition, performance, kreativitet, musik og børn, underholdning etc. – 10 i alt – belyser de emnerne fra hver sin synsvinkel, groft sagt sådan at Koppel er praktikeren, Rongsted teoretikeren.

Grundbogslitteratur
Ideen synes umiddelbart god, og der bliver sagt mange fyndige ting af især Koppel om f.eks. børns forhold til musik og om improvisation. Koppel er også den, der kommer nærmest med nogle bud på, hvordan musikken – og især vores åbenhed for den og værdsættelse af den – kan lede til større empati, og når det gælder åbenhed, disker Rongsted f.eks. op med et amerikansk forskningsforsøg, som har godtgjort, at »negativt generaliserende mennesker« risikerer et kortere liv.

Det sidste gælder formentlig også for mennesker, der generaliserer negativt om andre ting end musik – ja, om alting – så måske resultatet ville kunne bruges i en valgkamp mod DF’s vælgere. I bogen fremstår udsagnet imidlertid som symptomatisk for, hvor lidt Rongsted sætter sine betragtninger i forbindelse med musik. Faktisk har denne anmelder læst de fleste af hans afsnit som eksempler på psykologisk grundbogslitteratur.

Ikke at der er noget galt med dét. Rongsteds udsagn er for det meste uimodsigelige – medmindre, måske, man da selv har psykologisk kandidateksamen – og det gælder også mange af Koppels betragtninger. Vi hører om, hvordan en spirituel tilgang til musikken kan medvirke til ‘problemløsning’, og om hvordan hjernedelen armygdala advarer os mod uønsket musik – jazz, f.eks. – hvordan de fleste af os kun når til den første af de tre ideelle lyttepositioner, så vi aldrig når at blive overraskede, om hvordan vi skal være ‘positive’ og ‘have mod’, hvis vi vil opnå og udvikle ‘menneskelig musikalitet’, og om hvordan musikken og kærligheden taler samme sprog.

Dets styrke og svaghed
Vi hører derimod stort set intet om æstetik, undtagen dér hvor Koppel drister sig til at prøve at finde grænsen mellem ægte romantik og sentimentalitet ved at lade hhv. Nat King Cole og Frank Sinatra være disses eksponenter – Old Blue Eye’sstøtter skal nok ikke investere her – og de musikeksempler, der ledsager bogen i cd-form, så vi kan forbinde udsagnene med det virkelige musikliv, er alle hentet fra Koppels egen produktion. Den er godt nok stor men hjælper kun lidt den læser/lytter, der nærmer sig disse emner mere forudsætningsløst, og som kunne holdes bedre i hånden af musik, der har en almen gyldighed og udbredelse.

I det hele taget er Koppels medvirken i projektet både dets styrke og svaghed. Styrke, fordi han som fortæller er lige så veloplagt og sikker på sine egne ideers bæredygtighed, som han er som musiker og musikalsk organisator. Svaghed, fordi et mere alment aspekt på dette store emne savnes, når Koppel i rasende fart og meget ublufærdigt gør alle sine afsnit til en del af sine utidige erindringer.

Sine steder underholdende, bestemt, men de mange henvisninger til hans opvækst i en kreativ familie og miljø og til hans egen tidligt demonstrerede omnibegavelse kan føre til, at man forstår de pædagoger, der gennem læreårene fandt ham øretæveindbydende (hans egen afsløring), og så forsvinder fokus fra den uomtvistelige musikkyndighed, som ville kunne føre én ind i en magisk verden.

Læs artiklen

__________________________________________

Valby Bladet

Koppel & Rongsted blev interviewet til Valby Bladet i uge 37. Læs artiklen her

__________________________________________

Vita – DR P1

Koppel & Rongsted var i Vita på P1 d. 8/9, 9/9 og 16/9-11, hvor de bl.a. talte om børns motivation for at lære og fordybe sig.

Klik her for at høre udsendelserne:

“Vækst mig her, der og alle vegne” 

“Gode vibes er bedste vej til læring”

“Hellere dø end at holde tale”

__________________________________________

jazzBLOG.DK

Ud af Musikken

Det hele startede med et venskab. Coachen Casper Rongsted og jeg havde en række kaffemøder, som vi fyldte med samtaler om musikkens verden. Det udviklede sig til foredrag og workshops. Senere fik vi ideen til en fælles bog. Den er nu komponeret og rummer summen af vores kærlighed til musikken.

Det er vores store ønske, at bogen Ud af musikken– Sådan forklarer man musik for en kat, skal påvirke, opmuntre og indgyde mod til fordybelse.

For musikken er en del af vores tanker, følelser og åndedræt, fra vi står op til vi går i seng. Den er et livgivende univers, hvor vi samler kræfter, optanker mod og føler os imødekommet og forstået. Den katapulterer vores kreativitet og inspirerer og forfører os, langt mere end nogen anden skøn kunst formår.
Musikken gør en hørbar forskel i vores liv. Den udfordrer vores ører og dermed hjernen og kroppen og kalder det bedste frem i os. Musik er skønhed, gru, fest og ballade, humor, alvor, og meget, meget mere. Musikken påvirker vores dannelse og skaber grundlaget for de liv, vi gerne vil leve, både privat og professionelt.

Bogen indeholder en cd med ti numre, et til hvert af de ti kapitler, så man får mulighed for at høre musik, der understreger kapitlernes pointer, temaer og omdrejningspunkt til inspiration, udfordring og underholdning. Jeg håber, I vil læse og lytte med!

Benjamin Koppel
Komponist, saxofonist og forfatter

Læs artiklen

__________________________________________

Dansk Artist Forbund

Ny bog: musik skaber udvikling

Musik kan skabe faglig, personlig og følelsesmæssig udvikling ifølge de to forfattere Benjamin Koppel og Casper Rongsted. De har sammen skrevet bogen Ud af musikken – Sådan forklarer man musik for en kat, der udkom den 30. august 2011.

”Med musik som omdrejningspunkt udfordrer vi læsernes rummelighed. Vi vil gerne pirre deres nysgerrighed og opfordre til at udvikle den omstillingsparathed, som et velfungerende arbejds- og privatliv fordrer. Nøgleordene er hørelse, motivation, performance, kreativitet, læring og musikalitet”, udtaler de to forfattere.

Benjamin Koppel er komponist og saxofonist og har udgivet en lang række cd’er som jazz-solist og musiker. Casper Rongsted er uddannelsesleder, foredragsholder, underviser og proceskonsulent. www.koppelrongsted.dk

Læs artiklen

__________________________________________

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.